Складач поїздiв

Складач поїздів

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Складач поїздів

Код професії: 8312

Завдання та обов'язки. Керує рухом маневрового локомотива через радіозв'язок, подає ручні та звукові сигнали. Забезпечує правильне розміщення і погодженість дій робітників, які беруть участь у виконанні маневрів. Розформовує й формує поїзди й групи вагонів. Відчіпляє і причіпляє вагони до поїздів, подає вагони на вантажно-розвантажувальні та інші спеціалізовані колії і прибирає їх із цих колій. Переставляє вагони і поїзди з колії на колію, з парку в парк і передає їх з однієї станції на іншу. Закріплює та огороджує поїзди й вагони, що стоять на коліях станції або під час зупинки на перегоні, гальмовими башмаками та ручними гальмами, і забирає їх з під вагонів. Бере участь у випробуванні автоматичних гальм поїздів. Переводить під час маневрів нецентралізовані стрілки, що не обслуговуються черговими стрілочного поста, або централізовані стрілки, що передані на місцеве керування. Розчіплює вагони під час розпуску поїздів з сортувальних гірок. Регулює швидкість насування в процесі розпуску поїзда залежно від ходових частин і ваги відчепу. Обслуговує збірні, вивізні, передаточні поїзди. Приймає, здає та обслуговує поїзди й вагони на коліях промислових підприємств. Приймає та здає перевізні документи на вагони та ознайомлює машиніста зі складом поїзда, що відправляється з натурним листом. Перевіряє правильне формування поїзда. Забезпечує безпеку руху, схоронність рухомого складу й вантажу. Утримує в чистоті і справності радіостанції, сигнальне приладдя.

Повинен знати: правила перевезень вантажів; правила навантаження вантажів на відкритому рухомому складі та пломбування вагонів і контейнерів; порядок оформлення поїзних документів; правила маневрової роботи; правила й норми з охорони праці та безпеки руху поїздів; технічно розпорядчий акт і технологічний процес станцій, що обслуговуються; план формування поїздів: будову гальмових башмаків і правила користування ними; порядок переведення централізованих та нецентралізованих стрілок, що передані на місцеве керування; основні знання про будову вагонів і контейнерів; план, спеціалізацію та місткість колій, розташування пунктів навантаження й вивантаження вагонів у маневрових районах, що обслуговуються.

3-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах промислового залізничного транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі обслуговування мережі збірних, вивізних та передаточних поїздів, виконання маневрової роботи в малодіяльних маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту та напружених маневрових районах промислового транспорту.

Кваліфікаційні вимоги. Для магістрального залізничного транспорту: професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду – не менше 1 року.

Для промислового залізничного транспорту: професійно-технічна освіта, підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в малодіяльних районах на станціях магістрального залізничного транспорту й напружених маневрових районах промислового залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в «одну особу».

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі виконання маневрової роботи в напружених маневрових районах на станціях магістрального залізничного транспорту під час роботи складача поїздів в «одну особу», з формуванням й розформуванням поїздів на сортувальних гірках малої, середньої та великої потужності.

- у разі виконання маневрової роботи з вагонами колії 1435мм, обладнаними гвинтовою упряжжю під час роботи складача поїздів в «дві особи» на прикордонних станціях магістрального залізничного транспорту

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією складача поїздів 5 розряду – не менше 1 року.

Примітка. У разі роботи в «дві особи» другий складач поїздів тарифікується на один розряд нижче складача поїздів, під керівництвом якого він працює.