Оператор ДВ

Оператор дефектоскопного візка

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Оператор дефектоскопного візка

Код професії: 8290

Завдання та обов'язки. Веде процес виявлення дефектів у рейках та елементах стрілочних переводів дефектоскопним візком. Обстежує і проводить класифікацію виявлених дефектів і пошкоджень рейок, виконує їх маркування, реєструє їх і в разі потреби вживає заходів до забезпечення безпеки руху поїздів. Обслуговує та утримує в справному стані дефектоскопні візки з виконанням правил їх експлуатації. Визначає за приладами та зовнішніми ознаками несправності елементів візка, з їх запобіганням та усуненням. Розбирає та складає окремі вузли візка, виконує їх ремонт і, у разі потреби, замінює на нові. Налагоджує параметри дефектоскопа, перевіряє придатність до роботи у контрольному тупику. Бере участь у ремонті дефектоскопного візка.

Повинен знати: будову та призначення ультразвукових рейкових дефектоскопів; класифікацію дефектів і пошкоджень рейок, елементів стрілочних переводів та їх вплив на безпеку руху поїздів; умови роботи рейок; улаштування і призначення верхньої будови колії; основи електротехніки, електроніки, керівництва з експлуатації дефектоскопів, відомчі нормативні документи з організації і правил роботи засобів дефектоскопії в колійному господарстві; правила технічної експлуатації залізниць України (метрополітенів), інструкції з сигналізації, забезпечення безпеки руху поїздів при виконанні колійних робіт.

3-й розряд

- виконання робіт під керівництвом оператора дефектоскопного візка вищого розряду.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Без вимог до стажу роботи.

4-й розряд

- у разі виконання робіт на однониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технічно суміжною професією або другим оператором дефектоскопного візка 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на двониткових ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами, які обладнані електронно-променевою трубкою для визначення різних дефектів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами з мікропроцесорними пристроями.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператора дефектоскопного візка 5 розряду – не менше 1 року.

7-й розряд

- у разі виконання робіт із суцільного контролю рейок на ультразвукових рейкових дефектоскопних візках та контролю зварних стиків спеціалізованими дефектоскопами з картою пам’яті (флеш-картою), яка призначена для запису стану рейок і зварних стиків рейок мікропроцесорними (процесорними) пристроями, що обладнані програмним забезпеченням для роботи з персональним комп’ютером. Розшифровує отриманні данні на персональному комп’ютері і оформляє результати виконаних робіт згідно з інструкціями.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оператор дефектоскопного візка 6-го розряду – не менше 1 року.

Примітка: у разі виконання робіт з контролю зварних стиків, елементів стрілочних переводів на дефектоскопах типу УДС-2-РДМ-33, УДЗ-71, УДС-1-РДМ-1, УДС-1-РДМ-1М1 другий оператор дефектоскопного візка тарифікується на один розряд нижче.