Оглядач-ремонтник вагонів

Оглядач-ремонтник вагонів

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Оглядач-ремонтник вагонів

Код професії: 7233

Завдання та обов'язки. Здійснює технічний огляд з пролазкою для виявлення та усунення несправностей, які загрожують безпеці руху поїздів та ремонт кузовів без відчеплення від складу поїзда, відповідних вузлів рами, ходових частин, автозчепних пристроїв, гальм та важільних передач з авторегуляторами, колісних пар, обладнаних касетними конічними підшипниками та буксових вузлів з роликовими циліндричними підшипниками пасажирських та вантажних вагонів, редукторно-електрокарданних приводів, підлог, дахів критих та ізотермічних вагонів. Використовує для виконання ремонтних робіт складні універсальні установки або самохідні машини, які призначені для ремонту вантажних вагонів усіх типів. Утримує в справному стані електродвигуни електричного, гідравлічного, пневматичного та підйомного устаткування машин та установок. Забезпечує збереження вантажних вагонів, запобігає пошкодженням їх під час маневрових робіт та вантажно-розвантажувальних операцій. Веде облік несправних вагонів. Визначає та виконує обсяг ремонтних робіт на вагонах. Проводить огляд та ремонт вагонів (поїздів) за допомогою приладів. Проводить виконання повного та скороченого випробування автогальм. Приймає участь у проведенні контрольного випробування автогальм. Організовує і керує роботою бригад. Складає технічні акти на пошкоджені і виключені з інвентарю вагони. Огороджує поїзди під час ремонту тимчасовими сигналами в разі відсутності або несправності централізованого огородження. Здійснює пропуск поїздів з метою виявлення несправностей вагонів в поїздах, які прослідують. Організовує роботу на спеціалізованих коліях по технічному обслуговуванню вагонів з відчепленням, керує вагоноремонтним обладнанням. Визначає технічну придатність вагона під навантаження. Забезпечує безпеку руху і проходження вагонів без відчеплення від поїздів в межах гарантійної дільниці, проводить підготовку вагонів до перевезення.

Повинен знати: будову вагонів; норми спрацювання і допусків деталей та вузлів; строки планових видів ремонту; правила технічного огляду; перевезення і зберігання вантажів; правила і технологію технічного обслуговування вагонів без відчеплення без складу поїзда; методи виконання слюсарних, теслярських і покрівельних робіт; вимірювальні прилади, інструменти і пристосування, які застосовуються під час огляду та ремонту вагонів, правила користування ними; характеристики вантажів; будову самохідних машин і універсальних установок, причини несправностей і методи запобігання їм та засоби усунення; правила огородження поїзда під час ремонту. засоби вимірювальної техніки та терміни їх повірки, норми спрацювання і допусків деталей та вузлів вагонів.

4-й розряд

- у разі технічного огляду та усунення несправностей у вагонах у пунктах технічного обслуговування, що розміщуються на проміжних станціях магістрального залізничного транспорту і під'їзних коліях промислових підприємств.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

- у разі технічного огляду та усунення несправностей у вагонах, підготовки вагонів до перевезень у пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях навантаження і вивантаження вагонів, дільничних і проміжних станціях.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

- у разі усунення технічних несправностей вагонів перед навантаженням за допомогою складних універсальних самохідних установок, вагоноремонтних машин на пунктах технічного обслуговування, що розміщуються на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях позакласних, 1 і 2 класу, пунктах технічного обслуговування пасажирських вагонів, усунення несправностей перед навантаженням і ревізії пневматичної і механічної систем розвантаження вагонів типу хопер (хопер-дозаторів, вагонів-зерновозів, окатишевозів, мінераловозів та ін.), вагонів з перевезення автомобілів у пунктах технічного обслуговування, розміщених на станціях масового навантаження, вивантаження, сортувальних і дільничних станціях, пунктах формування (обороту) пасажирських поїздів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією оглядача-ремонтника вагонів 5 розряду – не менше 1 року.

Примітка. Старший оглядач-ремонтник тарифікується на один розряд вище оглядачів-ремонтників вагонів, якими він керує.