Монтер колій

Монтер колій

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Монтер колій

Спеціалізація: Залізничний транспорт і метрополітен

Код професії: 7129

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує найпростіші роботи під час монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: колійні знаки та сигнали; види основних матеріалів для улаштування верхньої будови колії та контактної рейки; загальні дані про улаштування верхньої будови колії, земляного полотна та контактної рейки, загальні вимоги щодо їх експлуатації; способи та прийоми виконання простих робіт під час монтажу та демонтажу конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки; найменування основних елементів верхньої будови колії, земляного полотна та контактної рейки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує прості роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: усі види матеріалів для улаштовування верхньої будови колії та контактної рейки; норми утримання колії з дерев'яними шпалами; правила регулювання конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки (крім швидкісних ділянок і ділянок на залізобетонній основі); способи та прийоми виконання колійних робіт із застосуванням ручного електро- та пневматичного інструменту загального призначення й гідравлічних приладів; правила утримання гідравлічних приладів; способи та прийоми виконання робіт під час спорудження земляного полотна із застосуванням ручного інструменту і пристроїв.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, та стаж роботи монтером колій 2 розряду – не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує роботи середньої складності з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: норми утримання колії на дільницях із залізобетонними шпалами, плитами та блоками, рейкових плітей обладнаних автоблокуванням; правила виконання робіт з монтажу, демонтажу та регулювання положення конструкцій верхньої будови колії та контактної рейки із застосуванням електричного і пневматичного інструменту та механізмів; правила виконання робіт на рейкових плітях обладнаних автоблокуванням; будову, правила експлуатації електрорейкорізних, електро-свердлильних верстатів і колійного електричного і пневматичного інструменту; способи стропування рейок, пакетів, шпал, брусів та контейнерів зі скріплюванням; правила регулювання положення конструкцій верхньої будови колій та контактної рейки на дільницях із залізобетонною основою.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки, стрілочних переводів та їх поточне утримання.

Повинен знати: будову конструкції, норми утримання безстикової колії і стрілочних переводів; правила виконання монтажу безстикової колії; правила виконання робіт під час заміни та регулювання стрілочних переводів; вимоги до якості укладання верхньої будови колії та контактної рейки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує особливо складні роботи з монтажу, демонтажу та ремонту конструкцій верхньої будови колії, контактної рейки та їх поточне утримання.

Повинен знати: способи виконання монтажу та демонтажу стрілочних переводів, правила виконання робіт під час заміни та регулювання стрілочних переводів; способи заміру кривих ділянок колії за стрілами прогину; способи підбору укорочених рейок для кривих ділянок колії; будову та принцип дії складальних верстатів ланкоскладальних ліній та стендів.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи монтером колій 5 розряду – не менше 1 року.