Лісоруб

Лісоруб

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників.

Випуск 3 «Лісове господарство, пов’язані з ним послуги»)

Професія: Лісоруб

Код професії: 6141

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Очищує площадки від кори, обрізків, сміття та снігу для поділу деревини. Очищує штабелі від снігу. Прибирає відходи при поділі круглого лісу, пеньків на осмол, шпалопилянні та на інших роботах. Відносить, відвозить відходи у відведене місце, укладає в купи і спалює їх. Подає сигнали при спусканні деревини з гір. Коле дрова і кряжі вручну із застосуванням клинків, кувалди та інших пристроїв. Розпилює дрова ручними пилками. Перевозить, сортує й укладає дрова. Виконує інші лісозаготівельні роботи під керівництвом лісоруба вищої кваліфікації.

Повинен знати: правила прибирання відходів та очищення площадок від снігу, пожежної безпеки; умовну сигналізацію; прийоми колення й розпилювання дров вручну; основні породи дерев; розміри дров і порядок їх укладання; інструмент і правила користування ним.

Кваліфікаційні вимоги. Базова загальна середня освіта. Професійна підготовка на виробництві. Без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Обрубує сокирою гілля й вершини звалених дерев на лісосіці. Вирубує чагарник і розчищає сніг навколо дерев перед звалюванням. Очищує лісосіку від порубочних решток після зимової заготівлі лісу. Вирубує пошкоджений при звалюванні лісу підріст та підлісок. Заготовляє деревну зелень у процесі обрубування гілля. Збирає в купи й вали обрубане гілля, вирубаний підріст та підлісок разом з обрубуванням гілля вручну і спалює їх. Збирає в купи, вали і спалює порубочні рештки. Виготовляє пакети з паперу крафт або паперових мішків для розфасування амоніту, патронує амоніт у пакети. Охороняє небезпечну зону під час проведення вибухових робіт. Складає у купи пеньки після корчування. Складає в штабелі довгоття і укладає короткомірні й колоті сортименти, дрова та інші заготовки – у стоси. Утримує лісорубний інструмент у справному стані, заточує і править його. Провадить поперечне розпилювання, поділ при попередній розмітці на круглопильних верстатах довгоття на короткомірні сортименти за заданими розмірами і сортиментами згідно зі стандартами. Стежить за справністю верстата, замінює пилки. Корує круглий ліс, пиломатеріали, бруски, обапіл, докоровує шпали ручним корувальним інструментом. Коле дрова, кряжі, чурбаки, баланси, осмол на механічних колунах усіх типів. Перевозить, сортує й укладає продукцію. Розпилює дрова на пилках із механічним або електричним приводом. Пускає й зупиняє механічний колун і пилку. Регулює, провадить поточний ремонт механічного колуна і привідної пилки. Заточує і править ручний інструмент.

Повинен знати: правила вирубування чагарнику, розчищення снігу навколо дерев і збирання осмолу; правила і прийоми обрубування гілля; правила і методи раціонального колення дров ручним і механізованим способами і складання в купи заготовок; конструкцію, правила експлуатації та технічного обслуговування механізованого і ручного інструменту; правила утримування, заточування і правлення лісорубного інструменту; правила заточування ручного корувального інструменту; технічні умови і стандарти на лісоматеріали; вимоги до якості корування лісоматеріалів згідно зі стандартами; вади і властивості деревини; правила пожежної безпеки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна чи базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, підвищення кваліфікації і стаж роботи за професією лісоруба 2 розряду не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Спилює пеньки урівень із землею, заготовляє хмиз із дрібного лісу й чагарнику бензиномоторною пилкою. Готує робоче місце навколо дерев перед звалюванням. Допомагає лісорубові 6 розряду під час звалювання дерев у випадках, передбачених правилами охорони праці. Обрізує гілля й вершини бензиномоторними або електромоторними ланцюговими пилками чи гілкорізками. Зрізує пошкоджені під час звалювання підріст і підлісок, збирає в купи і вали зрізані гілля, вершини, підріст, підлісок і спалює їх разом із одночасним обрізуванням гілля моторними пилками або гілкорізками. Спилює молоді дерева і чагарник кущорізом. Готує паливну суміш і заправляє нею бензиномоторні пилки, гілкорізки та кущорізи. Розмічує і провадить поперечне розпилювання та поділ на круглопильних верстатах довгомірних сортиментів на короткомірні за заданими розмірами згідно зі стандартами. Стежить за справністю верстата. Замінює пилки. Звалює дерева ручними пилками. Розмічує і провадить поздовжнє розпилювання колод вручну на бруси й дошки. Утримує пилки, гілкорізки, кущорізи і ланцюги пилок у технічно справному стані. Провадить поточний ремонт пилок, гілкорізок, кущорізів і кабеля пилки. Заточує і править ручні пилки.

Повинен знати: конструкцію бензиномоторних і електромоторних пилок, гілкорізок, кущорізів, правила їх експлуатації, точіння ланцюгів пилок і ножів; правила підготовки робочого місця до звалювання дерев, заготівлі хмизу; технічні умови і стандарти на лісоматеріали; основні знання про деревні породи; конструкцію круглопильного верстата і слешерного пристрою; правила регулювання й налагодження механізмів верстата і пристрою; правила звалювання дерев, поздовжнього розпилювання колод; правила заточування і правлення ручних пилок.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лісоруба 3 розряду не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Розкряжовує бензиномоторними або електромоторними ланцюговими пилками або пилками інших конструкцій хлистів і колод на круглі сортименти згідно зі стандартами з урахуванням максимального виходу ділових сортиментів у лісі та на нижніх складах. Розмічує й розпилює кряжі (колоди) електро-, бензиномоторними пилками і моторними пилками інших конструкцій на чурбаки для вироблення фанери, рудникового стояка, сірників, лижних, ложових заготовок, балансу та інших сортиментів. Розпилює осмол, ялинові й дубові пеньки та відходи лісозаготівель бензино- або електромоторними пилками, розмічує й розкряжовує пневий осмол на слешерних механізмах. Встановлює й замінює пилки і ланцюги пилок. Утримує в технічно справному стані і правильно експлуатує пилки, ланцюги пилок, робочий кабель, провадить поточний ремонт пилок.

Повинен знати: вади і властивості деревини; технічні вимоги до заготовлюваних сортиментів; стандарти і технічні умови на них; способи раціонального поділу хлистів на сортименти; конструкцію і правильне проведення поточного ремонту інструменту.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лісоруба 4 розряду не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Звалює дерева, в тому числі сухостійні та інші небезпечні дерева, бензино- і електромоторними пилками відповідно до встановлених правил. Спилює дерева і пеньки урівень із землею під час виконання підготовчих робіт на прокладанні трелювальних волоків, лісовозних вусів до лісосік, улаштуванні лісонавантажувальних пунктів і верхніх лісопромислових складів. Виконує за допомогою бензиномоторних пилок комплекс лісосічних робіт: одиночне звалювання дерев, обрізування гілля, розмічування, розкряжування хлистів та складання сортиментів у штабелі. Утримує пилку, ланцюги пилки, звалювальний гідравлічний клин та інший допоміжний інструмент у технічно справному стані. Виконує поточний ремонт і техобслуговування пилки та звалювального гідроклина, замінює ланцюги пилки, очищує, змащує і заправляє пилку. Готує робоче місце біля дерева, що спилюється, у разі одиночного звалювання.

Повинен знати: конструкцію, правила експлуатації моторної пилки, двигуна і звалювального гідравлічного клина; схеми організації механізованої розробки лісосік; правила розробки лісосік; раціональні прийоми під час виконання комплексу робіт на звалюванні дерев, обрізуванні гілля, розмічуванні й розкряжуванні хлистів, складанні в купи сортиментів; стандарти і технічні умови на лісоматеріали; правила заточування ланцюгів пилки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією лісоруба 5 розряду не менше 1 року.

(Кваліфікаційна характеристика взята з Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівни­ків, випуск 3, «Лісове господарство і пов’язані з ним послуги», розділ «Робітники. Лісозаготівельні роботи» -Київ, 2003, стор.47.)