Кранівник

Машиніст крана (кранівник)

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності»)

Професія: Машиніст крана (кранівник, мостові і козлові крани)

Код професії: 8333.1

Кваліфікація: 2-й розряд

Завдання та обов'язки:

- керує мостовими кранами, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями вантажопідйомністю до 3 т, під час виконання простих робіт на вантаженні, розвантаженні, перевантаженні та транспортуванні сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів;

- керує монорейковими візками, консольними кранами та кран-балками;

- перевіряє правильність кріплення тросів, регулювання гальм та дію запобіжних пристроїв;

- бере участь у ремонті крана, який обслуговує;

- раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

- виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- виконує виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

- будову, принцип роботи та правила експлуатації кранів, які обслуговуються;

- граничну вантажопідйомність крана, тросів та ланцюгів;

- правила переміщення сипких, штучних, лісових та інших аналогічних вантажів;

- систему вмикання двигунів та контролерів;

- основи електротехніки і слюсарної справи;

- принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

- вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

- виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки:

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю понад 3 до 15 т і козловими кранами вантажопідйомністю до 5 т, оснащеними різними вантажозахватними пристроями, під час виконання простих робіт з навантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3м) та інших аналогічних вантажів;

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю до 10 т, оснащеними різними вантажо-захватними пристроями під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м до 6м) та інших аналогічних вантажів;

- здійснює встановлення деталей, виробів та вузлів на верстат, переміщення мостів та інших монтажних пристроїв і механізмів;

- керує електроталями, переносними кранами під час виконання всіх видів робіт;

- керує стелажними кранами - штабелерами вантажопідйомністю до 1 т, оснащеними різними вантажозахватними механізмами та пристроями, під час виконання робіт з укладання вантажів на стелажі, знімання їх із стелажів, доставляння на вантажний майданчик і укладання в контейнери, пакети та на піддони;

- раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

- виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- виконує виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

- будову і принцип роботи кранів та механізмів, які обслуговуються;

- способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;

- правила експлуатації кранів під час установлення деталей, виробів та вузлів на верстат;

- порядок завантаження стелажів продукцією згідно з установленою номенклатурою і спеціалізацією;

- технологічний процес внутрішньоскладської переробки вантажів;

- правила укладання і зберігання вантажів на стелажах;

- основи електротехніки та слюсарної справи;

- принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці; вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

- виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві.

Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 2-го розряду - не менше 1 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки:

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю понад 15т та козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 до 25т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3 м) та інших аналогічних вантажів;

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 до 25т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3 до 6 м) та інших аналогічних вантажів, установлення виробів вузлів та деталей на верстат; кантування секцій суден, переміщення помостів та інших монтажних пристроїв і механізмів;

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю до 10т і козловими кранами вантажопідйомністю до 5т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6м- на мостових, довжиною понад 3 м - на козлових кранах ) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання з нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин, кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт;

- керує стелажними кранами-штабелерами, вантажопідйомністю понад 1т, кранами-штабелерами з автоматичним керуванням і мостовими кранами-штабелерами, оснащеними різними вантажозахоплювальними механізмами і пристроями, під час виконання робіт з вантаження, розвантаження, переміщення вантажів, укладання їх на стелажі, навантажувачі та транспортні засоби, для доставляння вантажів зі

стелажів до виробничих дільниць;

- веде облік матеріальних цінностей, які складуються;

- керує кранами, оснащеними радіокеруванням;

- раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

- виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- виконує виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

- будову кранів та механізмів, які обслуговуються;

- способи переробки вантажів;

- основи технологічного процесу монтажу технологічного устаткування, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин та механізмів, конструкцій складальних елементів будівель і споруд;

- способи визначення маси вантажу за зовнішнім виглядом;

- технічні умови та вимоги, які ставляться під час завантаження стелажів;

- розташування виробничих дільниць, що обслуговуються;

- електротехніку та слюсарну справу;

- принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

- вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

- виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 3-го розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки:

- керує мостовими кранами, оснащеними вантажозахоплювальними пристроями, вантажопідйомністю понад 25т під час виконання робіт середньої складності з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м до 6м) та інших аналогічних вантажів;

- здійснює установлення деталей, виробів, вузлів на верстат;

- переміщує помости та інші монтажні пристрої і механізми;

- керує козловими кранами вантажопідйомністю понад 25т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання простих робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження та транспортування сипких, штучних, лісових (довжиною до 3м) та інших аналогічних вантажів;

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю понад 10 до 100 т, козловими кранами вантажопідйомністю понад 5 до 25т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м - на мостових кранах,

довжиною понад 3м - на козлових кранах) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування та пов'язаних із ним конструкцій, стапельного і секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання з нагрівальних печей зливків і заготовок, розлітання металу, кантування виробів та деталей машин і секцій, в тому числі двома і більше кранами, під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт;

- раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

- виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- виконує виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

- будову та кінематичні схеми кранів і механізмів, що обслуговуються;

- технологічний процес монтажу технологічного устаткування, стапельного і секційного збирання та розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин і механізмів, конструкцій складальних елементів будівель та споруд;

- електротехніку та слюсарну справу;

- принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

- вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 4-го розряду - не менше 1 року.

6-й розряд

Завданий та обов'язки:

- керує мостовими кранами вантажопідйомністю понад 100 т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, розвантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 6 м) та інших аналогічних вантажів, вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів для саджання та видавання із нагрівальних печей зливків та заготовок, розливання металу, кантування виробів і деталей машин під час кування на молотах та пресах, установлення на верстат деталей, виробів та вузлів, які потребують підвищеної обережності, та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт;

- керує козловими кранами вантажопідйомністю понад 25т, оснащеними різними вантажозахоплювальними пристроями, під час виконання складних робіт з вантаження, перевантаження і транспортування лісових (довжиною понад 3м) та інших аналогічних вантажів, які потребують підвищеної обережності, а також під час виконання робіт з монтажу технологічного устаткування і пов'язаних з ним конструкцій, стапельного

та секційного складання і розбирання виробів, агрегатів, вузлів, машин, механізмів та під час виконання будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт;

- раціонально і ефективно організовує працю на робочому місці;

- виконує вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами, механізмами, користується засобами колективного та індивідуального захисту;

- додержує норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт;

- виконує виробничі (експлуатаційні) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Повинен знати:

- будову, кінематичні та електричні схеми кранів і механізмів, які обслуговуються;

- розташування виробничих дільниць, що обслуговуються;

- електротехніку та слюсарну справу;

- принципи раціональної і ефективної організації праці на робочому місці;

- вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього середовища, правила безпечного поводження з устаткуванням, машинами і механізмами, користування засобами колективного та індивідуального захисту;

- норми, методи і прийоми безпечного ведення робіт;

- виробничі ( експлуатаційні ) інструкції, інструкції з охорони праці, пожежної безпеки та правила внутрішнього трудового розпорядку.

Кваліфікаційні вимоги:

Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією машиніста крана (кранівника) 5-го розряду - не менше 1 року.

Примітки:

1. Під час керування мостовими кранами вантажопідйомністю понад 50 т для монтажу потужних і надпотужних турбоблоків, турбогенераторів, прокатного та іншого аналогічного технологічного устаткування і пов'язаних із ним конструкцій, під час установлення відповідальних деталей на великогабаритні карусельні, розточувальні, токарні та інші верстати роботи тарифікуються за 6-м розрядом.

2. Така тарифікація не стосується до робіт машиністів кранів (кранівників), зайнятих у технологічному процесі основних металургійних виробництв чорної металургії (доменного, бесемерівського, мартенівського, прокатного і таке інше) у металургійних цехах машинобудівних підприємств, робіт на розливанні гарячого чавуну в спеціалізованих ливарних цехах із виробництва виливниць, робіт на електромостових (стриперних) кранах під час подавання залитих виливниць на решітки, знімання опок і подавання виливниць на охолоджувальний конвеєр.

Усі вищезазначені роботи і професії машиністів кранів (кранівників) тарифікуються за відповідними розділами ДКХП, що стосуються чорної металургії.

3. Вантажно-розвантажувальні роботи, не пов'язані безпосередньо з виконанням будівельно-монтажних і ремонтно-будівельних робіт, тарифікуються за відповідними групами складності вантажно-розвантажувальних робіт, передбачених у характеристиках.