Електромонтер СЦБ

Електромонтер з обслуговування та ремонту пристроїв сигналізації, централізації та блокування

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування

Код професії: 7241

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Розбирає, складає, чистить, змащує, фарбує вузли та деталі пристроїв сигналізації, централізації та блокування в умовах постів електричної централізації та ремонтно-технологічних дільниць. Прокладає і здійснює монтаж кабельних мереж. Виконує допоміжні роботи під час бригадних і індустріальних методів обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування на станціях і перегонах залізниці та тунелях метрополітену.

Повинен знати: будову, правила й технологію складання, очищення і фарбування пристроїв сигналізації, централізації та блокування в умовах ремонтно-технологічної дільниці; правила користування вимірювальними приладами та інструментом; умови і технологію прокладання сигнально-блокувальних кабелів пристроїв сигналізації, централізації та блокування; габарити наближення будов і рухомого складу; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, виконує поточний ремонт, замінює, регулює, чистить польові пристрої сигналізації, централізації та блокування (світлофори, стрілочні електроприводи з гарнітурами кріплення, стрілочні, міжколійні та стикові з'єднувачі, перемички дросель-трансформаторів колійних і трансформаторних ящиків). Технічно обслуговує повітропровідні та тунельні мережі для гальмових засобів і пневматичної пошти сортувальних станцій.

Повинен знати: будову, правила, норми технічного обслуговування польових пристроїв сигналізації, централізації та блокування, повітропровідних мереж, пневматичної пошти; правила користування вимірювальними приладами та інструментом; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Утримує в справному стані, здійснює поточний ремонт, заміну маршрутно-контрольних пристроїв з контрольними стрілочними замками електрожезлової системи, напівавтоматичного блокування, повітряних і кабельних ліній сигналізації та зв'язку; обслуговує електромеханічні автостопи точкового типу; виконує первинне механічне та електричне регулювання апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування електромагнітних систем у ремонтно-технологічних дільницях; копіює і оновлює технічну документацію.

Повинен знати: будову, правила, норми утримання маршрутно-контрольних пристроїв, контрольних стрілочних замків, електрожезлового зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування, механічні та електричні характеристики приладів електромагнітних систем; основи електротехніки та механіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 5 розряду – не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування: пристроїв автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-випробної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для контактного виявлення перегрітих букс в поїздах; первинне механічне та електричне регулювання кодової та електронної апаратури пристроїв сигналізації, централізації та блокування у ремонтно-технологічних дільницях, перевірку пристроїв захисту від перенапруги. Шукає найпростіші несправності пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації.

Повинен знати: будову й принцип дії пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної сигналізації, дистанційно-виправної системи контролю рухомого складу на ходу поїзда, апаратури для безконтактного виявлення перегрітих букс у поїздах; електричні схеми пристроїв, які обслуговуються; механічні та електричні характеристики кодової і електронної апаратури, пристроїв захисту від перенапруги.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 6 розряду – не менше 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації; шукає пошкодження та усуває їх; виконує регулювальні й монтажні роботи; замінює прилади й апаратуру в діючих пристроях сигналізації, централізації та блокування. Обслуговує пристрої і замінює несправні блоки електронної апаратури і апаратури на мікропроцесорній техніці в пристроях сигналізації, централізації та блокування і сортувальній гірці. Технічно обслуговує вагонні уповільнювачі, складає і регулює їх на ремонтних площадках і в дорозі, замінює вагонні уповільнювачі на сортувальній гірці. Технічно обслуговує, регулює і замінює газодувні агрегати пневматичної пошти з пересиланням вантажних документів. Обслуговує рейкові ланцюги, які обладнані пристроями автоматичної локомотивної сигналізації і дублюючими автономними пристроями автоматичного регулювання швидкості.

Повинен знати: електричні й монтажні схеми пристроїв автоблокування, електричної, диспетчерської, гіркової централізації, автоматичної локомотивної централізації і дублюючих пристроїв; методи і способи виявлення та усунення відмов пристроїв, які обслуговуються, правила вимкнення діючих пристроїв із централізації, перевірка залежності; принцип роботи електронних пристроїв і пристроїв на мікропроцесорній техніці.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та блокування 7 розряду – не менше 1 року.