Електромонтер зв'язку

Електромонтер з обслуговування та ремонту апаратури і пристроїв зв'язку

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Електромонтер з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку

Код професії: 7241

2-й розряд

Завдання та обов'язки. Виконує допоміжні роботи під час ремонту і технічного обслуговування повітряних та тунельних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування. Виконує роботи з установлення, заміни і закріплення опор. Оснащує опори арматурою, траверсами, штирями. Перекладає проводи під час заміни опор. Підвішує і зварює проводи. Підготовляє траси для прокладання кабелю, виконує допоміжні роботи з його монтажу й ремонту. Виконує прості слюсарні, теслярські роботи та електричні вимірювання.

Повинен знати: правила виконання робіт з технічного утримання і ремонту повітряних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації та блокування; будову й правила поводження з паяльною лампою і пристроями для термічного зварювання; правила користування контрольно-вимірювальними пристроями; елементарні знання з електротехніки.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

3-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує, ремонтує повітряні та тунельні лінії зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації, блокування. Усуває пошкодження високовольтної лінії. Обслуговує і ремонтує телеграфні й телефонні апарати. Ремонтує, оглядає і чистить контактори, контакти, перемикачі, шнури, штепселі, кнопки, гарнітури, допоміжне обладнання. Виконує внутрішні проводки. Обслуговує місцеві кабелі зв'язку і кабельної арматури, польові пристрої кабельних ліній зв’язку. Здійснює монтаж і паяння з'єднувальних, відповідальних і кінцевих муфт з продзвонкою. Підвішує і прокладає повітряні і кабельні лінії згідно з нескладними схемами. Оглядає трос кабелів. Перевіряє монтаж схем і опор ізоляції із застосуванням простих електровимірювальних приладів. Виявляє та усуває дефекти складання простих схем.

Повинен знати: будову, правила обслуговування і ремонт телеграфної і телефонної апаратури, джерел живлення, повітряних та тунельних ліній зв'язку і пристроїв сигналізації, централізації, блокування кабельного господарства; порядок розробки кабелів у шафах, боксах, кабельних ящиках і коробках; технічні умови на прокладання кабелів.

Кваліфікаційні вимоги. Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 2 розряду – не менше 0,5 року.

4-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує ручні й автоматичні телефонні та телеграфні станції. Оглядає і регулює основні комутаційні прилади та обладнання, виявляє та усуває їх несправності, виконує електричні вимірювання параметрів з'єднувальних ліній. Здійснює заміну і монтаж, приладів телефонних та телеграфних станцій. Здійснює профілактичні роботи з технічного обслуговування телеграфної апаратури, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в телеграфних апаратах. Встановлює, технічно обслуговує, ремонтує, виявляє та усуває механічні та електричні несправності в лінійних пристроях двостороннього паркового зв'язку та гучномовного оповіщання (переговорні колонки, гучномовці, мікрофонні лінії), електрогодинниках, автоматичних камерах схову ручної поклажі. Перевіряє і замінює трансформатори, резистори, конденсатори, електромеханічні реле.

Повинен знати: будову апаратури та лінійного паркового гучномовного зв'язку, що обслуговується; основні види несправностей, способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; будову та призначення контрольно-вимірювальних приладів, що застосовуються.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 3 розряду – не менше 1 року.

5-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та ремонтує проміжні пункти вибірного зв'язку, дуплексних підсилювачів, пристроїв платформних та станційних групових вокзальних покажчиків відправлення пасажирських поїздів, вагонів метрополітену, електрокомпостерів, квиткодрукуючих машин та розмінних автоматів. Технічно обслуговує та ремонтує міжміські кабельні магістралі. Виміряє електричні параметри ліній зв'язку і пристроїв захисту кабелів від корозії. Визначає місця пошкодження у кабелях. Проводить монтажно-паяльні роботи кабельних магістралей. Ремонтує вводнокомутаційні пристрої. Проводить електричне та механічне настроювання, ремонтує, регулює електромеханічні, радіотехнічні прилади та апаратуру. Регулює джерела живлення. Настроює і електрично регулює блоки підсилювачів. Перевіряє частотну характеристику відтворення та опору ізоляції магнітних головок.

Повинен знати: будову автоматичних та ручних телефонних станцій, звукозаписуючих пристроїв, радіоелектронних засобів та вимірювальних приладів, що застосовуються для вимірювання та захисту кабелів, від електрокорозії; норми, правила, та порядок технічного обслуговування і ремонту апаратури.

Кваліфікаційні вимоги. Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 4 розряду – не менше 1 року.

6-й розряд

Завдання та обов'язки. Технічно обслуговує та здійснює капітальний ремонт апаратури оперативно-технологічної, поїзної, станційного радіозв'язку, аналогових систем передачі; центральних годинникових станцій, пристроїв промислового телебачення для нагляду за пересуванням пасажирів на ескалаторах; перехідних коридорах та платформах. Здійснює електричне та механічне регулювання; ремонтує звукозаписуючі пристрої, нескладну радіоелектронну апаратуру, вузли; здійснює повну їх перевірку придатності до роботи; ремонтує апаратуру та пристрої; регулює різні джерела живлення середньої складності зі заміною деталей і вузлів, перевіряє на функціонування друковані плати, здійснює електричне регулювання та ремонт трансляційних радіовузлів, регулює складні реле, перевіряє та ремонтує магнітні підсилювачі. Здійснює електричну перевірку елементів радіоелектронної апаратури із застосуванням контрольно-вимірювальних приладів, підбирає діоди, визначає причини нечіткої роботи блоків, усуває дефекти із заміною вузлів, регулює та ремонтує апаратуру магнітного запису і відтворення.

Повинен знати: будову та правила експлуатації пристроїв оперативно-технологічного, поїзного, станційного радіозв'язку, телебачення, центральних годинникових станцій, що обслуговуються; причини і способи запобігання та усунення дефектів, що з'являються в пристроях, які обслуговуються та ремонтуються; способи монтажних робіт у схемах різної складності; основні види несправностей апаратури; способи їх виявлення та усунення; системи електроживлення; основи телемеханіки.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 5 розряду – не менше 1 року.

7-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює технічне обслуговування кабельних ліній зв'язку, ущільнених цифровими системами передачі і радіоапаратури з елементами цифрової і мікропроцесорної техніки. Здійснює електричне й механічне регулювання, ремонт середньої складності радіоелектронних приладів та пристроїв, перевіряє правильність монтажу, параметрів, блоків на напівпровідникових приладах та інтегральних схемах, регулювання блоків керування, настроювання складних підсилювачів різних типів.

Повинен знати: будову та усунення несправностей у складних радіоелектронних пристроях і апаратурі; будову напівпровідникових приладів і інтегральних схем, вимірювальних приладів для визначення місць пошкоджень в кабельних лініях зв'язку; принципи монтажу і налагодження дослідних зразків засобів зв'язку; правила підготовки креслень, робочих ескізів і схем.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 6 розряду – не менше 1 року.

8-й розряд

Завдання та обов'язки. Здійснює електричне та механічне регулювання, настроювання та ремонт, повну перевірку, випробовує і здає особливо складні електромеханічні, радіотехнічні пристрої, прилади, комплекси та системи за спеціальними інструкціями. Робить розрахунки основних параметрів апаратури, перевіряє дослідні розробки та їх готовність до роботи. Ремонтує радіостанції особливої складності, настроює та регулює цифрові системи передачі та комутації повідомлень. Складає схеми для регулювання та випробування заново розробленої технологічної апаратури, приладів та систем будь-якої складності. Здійснює технічне обслуговування та ремонт волоконно-оптичних мереж зв'язку.

Повинен знати: будову, порядок налагодження, регулювання та випробування радіоелектронної апаратури, що експлуатується, цифрових електронних та квазіелектронних телефонних станцій цифрової апаратури ущільнення; розрахунок основних електронних параметрів апаратури, складання схем для регулювання та випробувань щойно розроблених зразків.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст). Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією електромонтера з ремонту та обслуговування апаратури та пристроїв зв'язку 7 розряду – не менше 1 року.