Бригадир (звільнений)

Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

Кваліфікаційна характеристика

(Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників, Випуск 66 «Залізничний транспорт і метрополітен», розділ «Робітники». Затверджено: Наказ Міністерства інфраструктури України від 20 травня 2016 № 181)

Професія: Бригадир (звільнений) з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд

Код професії: 7129

Завдання та обов'язки. Організовує виконання робіт з поточного утримання й ремонту колій та штучних споруд. Керує робітниками, які виконують ці роботи в межах дільниці, що обслуговується. Утримує колії та штучні споруди в належному стані, який забезпечує безперебійний і безпечний рух поїздів. Оглядає колії і штучні споруди за встановленими термінами. Виявляє пошкодження, що з'являються в елементах верхньої будови колій, земляному полотні, штучних спорудах, виконує роботи щодо їх запобігання та продовження термінів служби верхньої будови колій. Організовує та виконує роботи з підготовки колій до роботи у зимовий період. Організовує виконання робіт з очищення колії від снігу й піску, утримання і ремонту колії на пучинах, підготовки колій і штучних споруд на випадок весняних і зливових вод, ліквідації пошкоджень на коліях і штучних спорудах, що спричинені стихійними явищами. Забезпечує рух поїздів під час виконання колійних робіт. Проводить інструктаж з охорони праці монтерів колій, обхідників колій та штучних споруд, чергових по переїзду та інших робітників. Веде первинний облік і складає звітність. Забезпечує утримання в належному стані інструменту, механізмів, інвентарю, сигнальних пристроїв, матеріалів і комор для їх зберігання.

Повинен знати: будову залізничної колії та штучних споруд; правила й технологію виконання робіт з їх поточного утримання і ремонту; дефекти елементів верхньої будови колії та штучних споруд; габарити рухомого складу й наближення будівель; правила проведення вимірювань за допомогою інструменту і приладів, які використовують; інструкції з поточного утримання залізничних колій та штучних споруд; інструкцію щодо забезпечення безпеки руху поїздів під час виконання колійних робіт; правила охорони праці під час ремонту та утримання залізничної колії та штучних споруд; будову колійного гідравлічного та електричного інструменту й механізмів; правила охорони праці працівників залізничного транспорту на електрифікованих лініях; технологію виконання колійних робіт; первинний облік і звітність.

Кваліфікаційні вимоги. Неповна вища освіта (молодший спеціаліст) або професійно технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією монтера колії 4 - 5 розряду – не менше 1 року.

Примітка. Бригадиром (звільненим) може призначатися кваліфікований робітник з кваліфікаційним розрядом, вищим на один, ніж у робітника найвищої кваліфікації у бригаді, якою він керує, але не нижче 5 розряду.