Фонди

ДОВІДКА

про стан забезпеченості навчальних кабінетів підручниками, посібниками, довідковою літературою, інструкціями та нормативними документами

Загальний книжковий фонд бібліотеки ХЦПО складає 14250 примірників, із нього навчальної літератури – 13705 примірників за такими розділами:

По залізничному транспорту 11674 прим.:

- колійне господарство – 1691 прим.;

- рухомий склад – 632 прим.;

- локомотивне господарство – 467 прим.;

- вагонне господарство – 2112 прим.;

- експлуатація залізничного транспорту – 2573 прим.;

- електрифікація й енергетика залізниць – 707 прим.;

- СЦБ і зв'язок – 1826 прим.;

- економіка залізничного транспорту – 413 прим.

- загальні питання залізничного транспорту – 1253 прим.

Загальнополітична література – 545 прим.

Художня література – 1600 прим.

Кожен навчальний кабінет має комплексне навчально-методичне забезпечення, до якого входять технічна література, довідники, технічна документація в друкованому та електронному вигляді, методичні посібники у відповідній галузі.

Складені технічні паспорти і каталоги навчально-методичних посібників кожного кабінету, які містять переліки навчальної літератури та галузевих інструкцій.

В кожному кабінеті розміщені «Куточки з безпеки руху», де представлені основні нормативні документи, нові надходження, статті періодичних видань з питань безпеки руху.

На базі навчальних кабінетів проводяться технічні конференції із використанням бібліотечного фонду, книжкового фонду кабінетів, періодичних видань, електронних засобів навчання тощо.

З метою забезпечення ефективності та якості організації навчального процесу, підвищення рівня засвоєння знань, в ХЦПО створена база комплексного навчально-методичного забезпечення за всіма ліцензованими професіями, до якої входять:

- підручники, навчальні посібники;

- нормативна та довідкова література, галузеві інструкції;

- ілюстровані видання (альбоми) та періодичні видання;

- навчальні плакати, стенди і планшети;

- методичні розробки і посібники, технічна документація;

- матеріали для перевірки знань слухачів, роздатковий матеріал;

- електронні підручники та навчально-контролюючі комп’ютерні програми, навчальні відеофільми.

Загальна характеристика інформаційного забезпечення ХЦПО

Таблиця 1

Інформація про електронні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі (133 найменування), наведена у каталозі електронних засобів навчання. Перелік навчальних фільмів містить 52 найменування, перелік галузевих інструктивних документів, якими забезпечена бібліотека ХЦПО, наведений у таблиці 2.

Забезпеченість навчального процесу галузевими інструктивними документами

Таблиця 2