Типи ЕЗН

Типи і призначення електронних засобів навчання, які використовуються в навчальному процесі

Каталог електронних засобів навчання містить 143 найменування програмних продуктів, які використовуються в навчальному процесі, з них за типами:

1. Навчально-контролюючі комп’ютерні програми (35 найменувань за каталогом).

Призначені для вивчення матеріалу спеціальних предметів за професіями, які проходять підготовку й підвищення кваліфікації в ХЦПО. Містять контрольні завдання для перевірки знань за темами, розділами і за повним курсом.

2. Тестові програми для перевірки знань (26 найменувань за каталогом).

Програми власної розробки, призначені для підсумкового і вихідного контролю знань за предметами навчальних планів усіх професій, які проходять підготовку й підвищення кваліфікації в ХЦПО. Містять завдання по 30 контрольних тестових запитань в кожному, з трьома варіантами відповідей.

Програма відображає правильність або неправильність даної слухачем відповіді в процесі тестування, надає статистичний звіт про загальний результат, надає аналіз неправильних відповідей з інформацією про джерело (сторінка підручника, пункт інструкції), де можна дізнатись правильну відповідь.

3. Програми аудіовізуальної підтримки навчального процесу (20 найменувань за каталогом).

3.1. Програми, спрямовані на організацію уроку.

Виконані за основними предметами навчальних планів та програм. Містять інформацію про тему кожного уроку, його мету, основні поняття і терміни, що вивчаються на уроці.

До кожного уроку добране навчально-методичне забезпечення у вигляді довідкової інформації (таблиці, схеми), витягів з нормативних документів та інструкцій, малюнків, електронних плакатів, фото- і відеоматеріалів, які відкриваються в ході уроку з основного меню програми.

За допомогою програми проводиться поточний контроль знань на закріплення матеріалу уроку - на кожну тему розроблені по 5 тестових завдань.

3.2. Мультимедійні навчальні посібники (10 найменувань).

Програми призначені для вивчення, в першу чергу, посадових інструкцій, а також інструкцій з безпеки руху поїздів: ПТЕ, Інструкції з сигналізації, Інструкції з руху поїздів та маневрової роботи тощо.

Розроблені та використовуються в навчальному процесі:

- електронна база інструкцій та навчальних засобів візуалізації для професій «Провідник пасажирського вагона», «Поїзний електромеханік», «Оглядач-ремонтник вагонів», «Бригадир колії»;

- навчальні відео- та аудіоелементи «Інструкції з сигналізації на залізницях України» (за її основними розділами), які використовуються для всіх професій, при вивченні предмету «ПТЕ та інструкції».

4. Електронні підручники (придбані – 25 найменувань, власної розробки – 12 найменувань).

5. Навчальні фільми на СD та DVD (52 найменувань).