Наявність

Наявність в ХЦПО «Електронної бібліотеки залізничника» та її використання в навчальному процесі

Вирішення педагогічним колективом науково-методичної мети «Інтенсифікація та інформатизація навчального процесу за рахунок впровадження сучасних ТЗН та їх програмного забезпечення», призвело до необхідності створення електронної версії бібліотечного фонду, до якого увійшли основні підручники та науково-технічна література, довідники, галузеві нормативні документи.

Створення «Електронної бібліотеки залізничника» проводилось за трьома напрямками:

1. Пошук інформації в мережі Інтернет.

2. Перетворення друкованих видань в електронні версії.

3. Придбання готових електронних підручників та розробка власних.

«Електронна бібліотека залізничника» в ХЦПО нараховує 968 видань, з них за галузями:

- колійне господарство – 189

- організація перевезень – 123

- загальний курс залізниць – 428

- СЦБ та зв'язок на залізничному транспорті – 59

- рухомий склад – 48

- нормативні документи залізничного транспорту – 121.

Читальний зал бібліотеки ХЦПО обладнаний 4 автоматизованими робочими місцями на базі ПК, де слухачі отримали можливість працювати з електронними версіями навчальної літератури, галузевих нормативних документів, а також користуватися послугами мережі Інтернет.

Засобами локальної мережі, яка об’єднує бібліотеку і навчальні кабінети, можна звернутись за необхідною електронною літературою безпосередньо з навчального кабінету, і використати її при проведенні занять викладачами або для самопідготовки слухачів.