Про прийом

Умови прийому на навчання до ХЦПО

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Харківський центр професійної освіти Південної залізниці – це заклад освіти, що забезпечує реалізацію потреб у професійно-технічній освіті працівників залізниці, оволодіння ними робітничими професіями та спеціальностями.

1.2. Спеціалізація центру професійної освіти визначається потребами залізниці і затверджується начальнком залізниці.

1.3. Термін навчання за професіями у центрі визначається навчальними планами і програмами, погодженими зі службами залізниці та затвердженими у місцевих органах освіти.

Навчальний рік у центрі професійної освіти починається з 1 жовтня.

2. УМОВИ ПРИЙОМУ ДО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

2.1. У Харківський центр професійної освіти приймаються громадяни України у віці від 18 до 50 років, стан здоров’я яких, освіта та інші дані відповідають вимогам робітничих професій залізничного транспорту.

2.2. На навчання за професіями і спеціальностями, передбаченими особливим переліком важких і небезпечних робіт, жінки не приймаються.

2.3. На курси підвищення кваліфікації приймаються робітники відповідної освіти, незалежно від віку і статі.

2.4. Іногородні слухачі забезпечуються безкоштовним помешканням у навчально-побутовому корпусі. Членам сімей житлова площа не надається.

3. УМОВИ НАПРАВЛЕННЯ НА НАВЧАННЯ

3.1.Слухачам центру професійної освіти, направленим на навчання структурними підрозділами Південної залізниці , відповідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 28.06.97 р. за № 695 надаються державні гарантії:

- оплата вартості проїзду слухачів до місця навчання і в зворотньому напрямку;

- виплата добових за кожен день перебування у відрядженні у розмірі встановленному законодавством для службових відряджень.

Оплата проїзду слухачів, які направляються на навчання, до місця навчання і в зворотньому напрямку виплата добових за час перебування у відрядженні - проводиться за місцем основної роботи.

3.2. Період навчання зараховується слухачам у загальний стаж та безперервний стаж роботи, який дає право на отримання вислуги років та відпустки за місцем роботи по закінченню центру.

3.3. За працівниками залізничного транспорту, які навчаються у центрі професійної освіти зберігаються всі права і пільги, встановлені для працівників відповідних професій.

4. ПОРЯДОК ПІДБОРУ КАДРІВ І НАПРАВЛЕННЯ ЇХ У ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

4.1. Структурні підрозділи, враховуючи необхідність підготовки і підвищення кваліфікації кадрів масових професій за наказом начальника залізниці направляють працівників у центр професійної освіти на навчання.

4.2. Організацію роботи по комплектуванню навчальних груп для центру здійснюють служби та структурні підрозділи залізниці.

Керівництво центру професійної освіти здійснює контроль за своєчасним комплектуванням навчальних груп.

4.3. Керівники структурних підрозділів залізниці перед направленням працівників на навчання у центр професійної освіти забов’язані:

- особисто ознайомитися з кандидатом на навчання і на основі документів перевірити відповідність їх робочого стажу, кваліфікації, освіти, тощо – кваліфікаційним вимогам навчання та роботи по тій чи іншій професії;

- направити кандидатів підібраних для навчання у центрі на медичну комісію для визначення їх придатності для подальшої роботи за данною професією;

- забезпечити своєчасне прибуття кандидатів на навчання до центру.

4.4. Кандидати на навчання надають:

- наказ (розпорядження) підприємства про направлення на навчання;

- копію документа про освіту;

- копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

- фотографії 3х4 - 3 шт;

- медичну картку з відміткою про медичний огляд з заключенням про придатність для роботи за фахом, що отримують після навчання у центрі;

- медичну довідку, що надає право на помешкання у навчально-побутовому комплексі;

- довідку про стаж роботи на попередній посаді;

- документ про відрядження.

4.5. Кандидати на підвищення кваліфікації надають:

- копію паспорта (1, 2, 11 сторінки);

- виробничу характеристику;

- документ про відрядження;

- довідку про флюорографічне обстеження;

- наказ (розпорядження) про направлення на підвищення кваліфікації.

5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ І ВИПУСКУ СЛУХАЧІВ ЦЕНТРУ:

5.1. До центру професійної освіти зараховуються особи, відряджені структурними підрозділами залізничного транспорту, та особи з підприємств інших галузей, які мають освіту в обсязі вимог Правил прийому.

5.2. Слухачі, які прибувають до центру проходять співбесіду із класними керівниками, що перевіряють наявність документів та відповідність їх направлення кваліфікаційним вимогам. Після цього класний керівник направляє кожного слухача з його особовою справою до начальника центру на особисту співбесіду.

5.3. Начальник центру професійної освіти при комплектуванні кожної навчальної групи забезпечує відповідність складу слухачів за освітою, виробничим стажем, досвідом роботи.

5.4. Начальник центру після особистої перевірки документів дає вказівку секретарю учбової частини про реєстрацію слухача в книзі реєстрації.

5.5. Зарахування слухачів до центру професійної освіти проводиться наказом начальника центру.

5.6. Кандидати, які не відповідають вимогам прийому, до центру не приймаються.

5.7. Присудження професії і кваліфікації слухачам, які закінчили навчання, провадиться кваліфікаційними комісіями, затвердженими начальником залізниці, на базі висновків про здачу пробних робіт і актів про пробні поїздки, чи висновків про досягнутий рівень кваліфікації та результатів іспитів у порядку, встановленому “Правилами проведення іспитів на присудження професії і кваліфікації працівникам Укрзалізниці”.

5.8. Особи, які навчаються у групах підвищення кваліфікації, забов’язані здати іспити з предметів, передбачених навчальними планами і програмами.

5.9. Всім особам, які закінчили курси підготовки або підвищення кваліфікації видаються свідоцтва встановленого зразка.

5.10. По закінченні навчання слухачі повертаються у структурні підрозділи, які відрядили їх на навчання.

_