Терміни навчання

Перелік професій, за якими здійснюється професійне навчання робітників на базі Харківського центру професійної освіти

Примітка. Види підготовки: ПТН – професійно-технічне навчання (первинна підготовка), ПрП – перепідготовка, Підв.кв.– підвищення кваліфікації.

Перелік професій працівників, пов’язаних з перевезенням небезпечних вантажів, які навчаються у центрі спеціального навчання Південної залізниці

_