Наші розробки

ПЕРЕЛІК

програм електронного тестування слухачів (власної розробки)

1. Програма тестування з предмету “Електричне обладнання пасажирських вагонів” (для провідників пасажирських вагонів).

2. Програма тестування з предмету “Вантажні перевезення” (для складачів поїздів).

3. Програма тестування з предмету «Будова, огляд і ремонт вагонів та контейнерів” (для оглядачів вагонів, оглядачів-ремонтників вагонів).

4. Програма тестування з предмету “Охорона праці” (базовий курс, для всіх професій).

5. Програма тестування з предмету “ПТЕ та інструкції” (для провідників пасажирських вагонів).

6. Програма тестування з предмету “ПТЕ та інструкції” (для складачів поїздів).

7. Програма тестування з предмету “Організація пасажирських перевезень та правила обслуговування пасажирів” (для провідників пасажирських вагонів).

8. Програма тестування з предмету “Будова, утримання і ремонт залізничної колії ” (для бригадирів колії).

9. Програма тестування з предмету “Правила стропування, піднімання і переміщення вантажів ” (для стропальників та кранівників).

10. Програма тестування з предмету “Комерційна діяльність” (для прийомоздавальників вантажу і багажу).

11. Програма тестування з предмету “Небезпечні вантажі” (для оглядачів вагонів, оглядачів-ремонтників вагонів).

12. Програма тестування з предмету “Організація руху поїздів” (для складачів поїздів, сигналістів).

13. Програма тестування з предмету “Організація роботи станцій ” (для складачів поїздів, сигналістів).

14. Програма тестування з предмету “Автогальма” (для оглядачів вагонів, оглядачів-ремонтників вагонів).

15. Програма тестування з предмету “Маневрова робота” (для складачів поїздів).

16. Програма тестування з предмету “Класифікація дефектів рейок” (для операторів дефектоскопних візків, бригадирів колії).

17. Програма тестування з предмету “Експлуатація котельних установок” (для операторів котелень).

18. Програма тестування з предмету “Дефектоскопи і пристрої для магнітного контролю деталей рухомого складу” ( для дефектоскопістів з магнітного контролю).

19. Програма тестування з предмету “Обладнання повітряних і кабельних ліній СЦБ” (для електромонтерів СЦБ).

20. Програма тестування з предмету «Штучні споруди» (для бригадирів колії).

21. Програма тестування з предметів «Спец технологія» та «Охорона праці» для кранівників та стропальників.

22. Програма тестування з предметів «Спец технологія» та «Охорона праці» для лісорубів.

23. Програма тестування з предметів «Спец технологія» та «Охорона праці» для прийомоздавальників вантажу і багажу.

24. Програма тестування за темою «Організація перевезень небезпечних вантажів» для прийомоздавальників вантажу і багажу, товарних касирів.

25. Програми тестування з предметів «Низьковольтне електрообладнання пасажирських вагонів», «Високовольтне електрообладнання пасажирських вагонів» для поїзних електромеханіків.

26. Програма тестування з предметів «Спецтехнологія» для машиністів автомотрис.

27. Програма тестування з предмету «Іноземна мова» (німецька, англійська, французька) для провідників пасажирських вагонів.

ПЕРЕЛІК

програм аудіовізуальної підтримки предметів навчальних програм (власної розробки)

1. Програма аудіовізуальної підтримки предмету “Електричне обладнання пасажирських вагонів” (для провідників пасажирських вагонів).

2. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Санітарно-технічне обладнання пасажирських вагонів» (для поїзних електромеханіків).

3. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Високовольтне обладнання пасажирських вагонів»» (для поїзних електромеханіків).

4. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Низьковольтне обладнання пасажирських вагонів»» (для поїзних електромеханіків).

5. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Санітарно-технічне обладнання СМВ» (для провідників пасажирських вагонів).

6. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Організація пасажирських перевезень» (для провідників пасажирських вагонів).

7. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Двигуни внутрішнього згоряння» (для машиністів автомотрис, водіїв дрезин).

8. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Електричне обладнання автомотрис» (для машиністів автомотрис).

9. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Машини та механізми колійного господарства» ( для бригадирів колії).

10. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Охорона праці» (базовий курс)- для всіх професій.

11. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Охорона праці в галузі (для стропальників та кранівників).

12. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Охорона праці в галузі (для провідників пасажирських вагонів).

13. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Охорона праці в галузі (для поїзних електромеханіків).

14. Програма аудіовізуальної підтримки предмету « Маневрова робота» (для сигналістів).

15. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «ПТЕ та інструкції» (для провідників пасажирських вагонів).

16. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «ПТЕ та інструкції» (для сигналістів).

17. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Вантажопідіймальні механізми автомотрис» (для машиністів автомотрис, водіїв дрезин).

18. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Автогальма автомотрис»

(для машиністів автомотрис, водіїв дрезин).

19. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «Будова, управління і обслуговування автомотрис» (для машиністів автомотрис, водіїв дрезин).

20. Програма аудіовізуальної підтримки предмету «ПТЕ та інструкції» (для машиністів автомотрис, водіїв дрезин).

21. Програма візуалізації нормативних документів: «Інструкція з сигналізації на залізницях України», розділ «Сигнальні покажчики та знаки».

22. Програма візуалізації нормативних документів: «Інструкція з сигналізації на залізницях України», розділ «Світлофори».

23. Програма візуалізації нормативних документів: «Інструкція з сигналізації на залізницях України», розділ «Рух поїздів при автоматичному та напівавтоматичному блокуванні».

ПЕРЕЛІК

навчально-методичних посібників, розроблених педагогічними працівниками ХЦПО

Для слухачів:

1. «Впровадження Державних стандартів професійно-технічної освіти в навчальних закладах залізниць: досвід та проблемні питання»

7. «Діагностика ходових частин вагонів» (для оглядачів-ремонтників вагонів)

8. «Ультразвукові дефектоскопи нового покоління РДМ-1, РДМ-2, РДМ-3» (для операторів дефектоскопних візків)

9. «Індивідуальний підхід при вивченні теми «Небезпечні вантажі» (для оглядачів - ремонтників вагонів, складачів поїздів, прийомоздавальників)

10. «Методи і засоби контролю знань при вивченні предмета «Охорона праці» (для всіх професій)

11. «Електронні перетворювачі пасажирських вагонів моделі 61-779 виробництва КВБЗ» ( для поїзних електромеханіків)

12. «Дотримання вимог охорони праці стропальниками та правила безпечного виконання навантажувально-розвантажувальних робіт» (з тестами, для стропальників, кранівників, водіїв МРТ)

13. «Автогальма вантажних і пасажирських вагонів: запитання та відповіді» (для оглядачів-ремонтників вагонів, водіїв дрезин, машиністів автомотрис)

14. «Методи вивчення передових прийомів праці в групах підготовки й підвищення кваліфікації оглядачів-ремонтників вагонів» (для оглядачів-ремонтників вагонів, оглядачів вагонів)

15. «Інструкція з сигналізації на залізницях України: запитання, відповіді та коментарі для самостійного вивчення» (для всіх професій)

16. «Безконтактна апаратура тональних рейкових ланцюгів і частотної АЛС-АРС систем ЖАТ» (для електромонтерів СЦБ).

17. «Методика проведення уроків виробничого навчання в умовах базового підприємства (для групи «Водії дрезин» за темою «Ремонт дизельних двигунів»).

Для педагогічних працівників:

2. «Методика організації та проведення професійно-практичної підготовки слухачів технічних шкіл»

3. «Керівна роль майстра виробничого навчання в процесі організації професійно-практичної підготовки слухачів технічних шкіл залізничного транспорту»

4. «Методика проведення бінарного уроку в групах «Оглядачі – ремонтники вагонів» та «Бригадири колії»на тему: «Будова колії та її взаємодія з рухомим складом в експлуатації»

5. «Методи вивчення передових прийомів праці в групах підготовки оглядачів-ремонтників вагонів»

6. «Вибір методів навчання та особливості їх застосування при підготовці й підвищенні кваліфікації дорослих слухачів технічних шкіл залізничного транспорту»

7. «Класифікація технічних засобів навчання і методика їх використання на уроках»

8. «Методичні рекомендації щодо здійснення контролю за навчально-виробничим процесом навчальних закладів ПТО»

9. «Методичні рекомендації щодо визначення змісту та застосування форм і методів навчання»

10. «Педагогічні технології: традиції та інновації»

11. «Підвищення ефективності процесу навчання за рахунок використання диференційованого підходу до слухачів»

1. «Системи сигналізації пасажирських вагонів моделі 61-779» (для провідників пасажирських вагонів)

2. «Концепція сервісу у сфері сучасних міжнародних пасажирських перевезень» (з англо-українським розмовником, для провідників пасажирських вагонів)

3. «Порівняльна характеристика кліматичних установок сучасних пасажирських вагонів. Дахові кондиціонери» (для провідників пас. вагонів та поїзних електромеханіків)

4. «Заходи безпеки при перевезенні небезпечних вантажів та ліквідації наслідків аварій з небезпечними вантажами» (для прийомоздавальників вантажу і багажу, товарних касирів, оглядачів-ремонтників вагонів)

5. «Будова і технічне обслуговування дискових автогальм пасажирських вагонів» (для оглядачів-ремонтників вагонів, поїзних електромеханіків)

6. «Порядок використання шаблонів для перевірки автозчепного обладнання пасажирських і вантажних вагонів» (для оглядачів-ремонтників вагонів)