Концепція розвитку

Перспективи і концепція розвитку ХЦПО

Основні напрямки розвитку Харківського центру професійної освіти:

1. Обладнання навчально-матеріальної бази сучасними наочними посібниками, технічними засобами навчання, діючими тренажерами.

2. Обладнання додаткових навчальних кабінетів на базі ХЦПО та в структурних підрозділах залізниці (для проведення виробничого навчання).

3. Створення єдиної електронної бази комплексного методичного забезпечення навчального процесу, поповнення бібліотечного фонду новою навчальною літературою, електронними підручниками.

4. Удосконалення організації професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки за рахунок впровадження передових педагогічних технологій, використання мультимедійних ТЗН та їх програмного забезпечення.

5. Розробка навчально-контролюючих комп’ютерних програм, електронних версій підручників та методичних посібників, програм аудіовізуальної підтримки навчального процесу.

6. Організація навчального процесу, самостійної позаурочної роботи педагогічних працівників та слухачів з використанням засобів локальної мережі та мережі Інтернет, електронної бібліотеки залізничника.

7. Забезпечення комфортних умов для проживання і самоосвіти слухачів у навчально-побутовому комплексі, занять фізичною культурою та спортом, організація цікавого і змістовного дозвілля.

8. Ефективна організація виховного процесу, роботи органів самоврядування слухачів з метою всебічного гармонійного розвитку особистості, розкриття здібностей і талантів кожного слухача.

9. Проведення професійної орієнтації серед молоді та учнів загальноосвітніх шкіл з метою популяризації професій залізничного транспорту, виявлення потенційного контингенту слухачів для навчальних закладів залізничного профілю.

10. Співпраця з навчальними закладами області з метою обміну досвідом педагогічних працівників та підвищення їх фахової кваліфікації, педагогічної і психологічної підготовки.

11. Співпраця з галузевими службами та структурними підрозділами залізниці з метою залучення до навчально-виробничого процесу висококваліфікованих фахівців, ефективної організації виробничого навчання та виробничої практики.