Фонди

 
ДОВІДКА
про стан забезпеченості навчальних кабінетів підручниками, посібниками, довідковою літературою, інструкціями та нормативними документами

 

Загальний книжковий фонд бібліотеки ХЦПО складає 14250 примірників, із нього навчальної літератури – 13705 примірників за такими розділами:

 

По залізничному транспорту 11674 прим.:

- колійне господарство – 1691 прим.;

- рухомий склад – 632 прим.;

- локомотивне господарство – 467 прим.;

- вагонне господарство – 2112 прим.;

- експлуатація залізничного транспорту – 2573 прим.;

- електрифікація й енергетика залізниць – 707 прим.;

- СЦБ і зв'язок – 1826 прим.;

- економіка залізничного транспорту – 413 прим.

- загальні питання залізничного транспорту – 1253 прим.

Загальнополітична література – 545 прим.

Художня література – 1600 прим.

 

Кожен навчальний кабінет має комплексне навчально-методичне забезпечення, до якого входять технічна література, довідники, технічна документація в друкованому та електронному вигляді, методичні посібники у відповідній галузі.

Складені технічні паспорти і каталоги навчально-методичних посібників кожного кабінету, які містять переліки навчальної літератури та галузевих інструкцій.

В кожному кабінеті розміщені «Куточки з безпеки руху», де представлені основні нормативні документи, нові надходження, статті періодичних видань з питань безпеки руху.

На базі навчальних кабінетів проводяться технічні конференції із використанням бібліотечного фонду, книжкового фонду кабінетів, періодичних видань, електронних засобів навчання тощо.

З метою забезпечення ефективності та якості організації навчального процесу, підвищення рівня засвоєння знань, в ХЦПО створена база комплексного навчально-методичного забезпечення за всіма ліцензованими професіями, до якої входять:

- підручники, навчальні посібники;

- нормативна та довідкова література, галузеві інструкції;

- ілюстровані видання (альбоми) та періодичні видання;

- навчальні плакати, стенди і планшети;

- методичні розробки і посібники, технічна документація;

- матеріали для перевірки знань слухачів, роздатковий матеріал;

- електронні підручники та навчально-контролюючі комп’ютерні програми, навчальні відеофільми.

 

Загальна характеристика інформаційного забезпечення ХЦПО

Таблиця 1


з/п

Назва приміщення або інформаційного забезпечення

Наявність
(+,-)

Площа
(кв.м.)

Кількість місць

1

Бібліотека

+

55,1

-

2

Книгосховище

+

25,1

-

3

Зал для видачі літератури

-

-

-

4

Читальний зал

+

30,0

12

5

Електронна бібліотека

+

-

968 примірн.

6

Інтернет

+

-

25

7

Локальна мережа школи, до якої включена бібліотека з читальним залом

+

-

34

 

Інформація про електронні засоби навчання, які використовуються в навчальному процесі (133 найменування), наведена у каталозі електронних засобів навчання. Перелік навчальних фільмів містить 52 найменування, перелік галузевих інструктивних документів, якими забезпечена бібліотека ХЦПО, наведений у таблиці 2.

 

Забезпеченість навчального процесу галузевими інструктивними документами

Таблиця 2

Нормативні документи

Кількість

Професії

ЦП-0138

28

Бригадири колії, сигналісти,
чергові по переїзду

ЦП-0165

20

ЦП-0174

10

ЦП-0176

10

ЦП-0184

5

ЦП-0185

5

ЦП-0188

10

ЦП-0188

10

ЦП-ЦЧУ-0186

3

ЦП-ЦЧУ-0187

3

ЦП-0204

10

ЦП-0213

10

ЦП-0214

10

ЦП-0224

10

ЦТ-0060

10

Машиністи автомотрис,
машиністи незнімної дрезини

ЦТ-0066

10

ЦТ-0086

10

ЦТ-0058

10

ЦТ-0187

5

ЦРБ-0027

10

ЦРБ-0032

10

ЦІС-0016

10

Для усіх професій

ЦУО-0034

5

ЦШ-0001

200

ПТЕ

300

ЦД-0058

300

ЦД-0058

70

Чергові по станції, складачі поїздів,
прийомоздавальники

ЦД-0064

10

ЦД-0065

10

ЦД-0066

10

ЦД-0067

8

ЦД-ЦП-ЦШ-0072

10

ЦД-0079

2

ЦД-0081

10

ЦД-0082

10

ЦВ-0043

40

Оглядачі-ремонтники вагонів, оглядачі вагонів

ЦВ-0073

5

ЦВ-0100

4

ЦВ-0091

4

ЦВ-0098

5

ЦВ-0015

5

ЦВ-0016

6

ЦВ-0017

5

ЦВ-0030

15

ЦВ-0082

10

ЦВ-0083

19

ЦВ-0088

2

ЦВ-0096

1

ЦВ-0098

5

ЦВ-0105

2

ЦВ-ЦЛ-0101

5

ЦВ—ЦЛ-0092

11

ЦЛ-0078

1

ЦВ—ЦЛ-0062

60

ЦІЕ/007

10

Електромонтери СЦБ

ЦІЕ/008

10

ЦІЕ/009

10

ЦІЕ-010

10

ЦІЕ-012

10

ЦІЕ-013

10

ЦІЕ-014

10

ЦІЕ-016

1

ЦБМЕС

5

Машиніст крана (кранівник)

ЦБМЕС-58/59

5

ЦЛ-0060

10

Провідник пасажирських вагонів

ЦЛ-0061

7

ЦЛ-0062

9

ЦЛ-0063

10

ЦЛ-0064

20

ЦЛ-0065

10

ЦЛ-0066

10

ЦЛ-0067

10

ЦЛ-0068

10

ЦРП-0001

50

ЦРП-0002

65

ЦМ-0016

10

Прийомоздавальники вантажу та багажу
Товарний касир

ЦМ-0034

10

ЦП-0182

10

Лісоруби

 
 
Comments