Нові надходження


СПИСОК НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ
нормативної, навчальної та довідкової літератури


2016 рік

1

Підготовка майбутніх залізничників в закладах професійної освіти. (2016). – В. І. Баглай - Харків, 2016. - 164 с.

2

Первая доврачебная помощь. 2-е издание. (2016). – Отраслевой учебно-методический центр охр. тр., 2013. – 100 с.

2015 рік

1

Соглашение о международном железнодорожном грузовом сообщении (изм. на 01.06.2015) – К.: Дельта. - 44 с.

2012 рік

1

Правила перевозок опасных грузов: приложение №1. Том 1. (2012). – К.: Основа, 2012. – 712 с.

2

Правила перевозок опасных грузов: приложение №1. Том 2. (2012). – К.: Основа, 2012. – 528 с.

3

Правила перевезення небезпечних вантажів (зі змінами). (2012). – К.: Основа, 2012. – 548 с.

2011 рік

1

Порядок направлення вагонопотоків та організації їх у вантажні поїзди на залізницях України на 2010-2011 рр. (План формування поїздів). – К., 2010. – 704 с.

2

Приложение 3 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении. Том 1 (2011) – К.: Дельта - 436 с.

3

Приложение 3 к Соглашению о международном железнодорожном грузовом сообщении. Том 2(2011)– К.: Дельта - 269 с.

2010 рік

1

Збірник № 28 Правил перевезень і тарифів залізничного транспорту України. – 2010. – 80 с.

2

Служебная инструкция К Соглашению о Международном железнодорожном грузовом сообщении (СИ К СМГС). – К., 2010. – 152с.

3

ЦД-0081. Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи сортувальної станції. – К., 2010. – 229 с.

4

ЦД-0082. Практичні рекомендації щодо складання технологічного процесу роботи дільничної станції. – К., 2010. – 202 с.

5

ЦТ-0187. Правила технічного обслуговування і поточних ремонтів тепловозів серії ЧМЕЗ, ЧМЕЗТ, ЧМЕЗЕ 105.86700.94209. . – К., 2010. – 280 с.

6

ЦТ-ЦРП-0195. Інструкція машиніста-інструктора локомотивних бригад. – К., 2010. – 56 с.

2009 рік

1

ВБН В 2.3–1–2008 Проектування, будівництво та експлуатація будівель і службово-технічних споруд залізничного транспорту при швидкісному й високошвидкісному русі поїздів [Споруди транспорту]. – К., 2009. - 120 с.

2

Единые технические условия эксплуатации железнодорожных транспортеров. – К., 2009. – 96 с.

3

Збірник №27 правил перевезень і тарифів залізничного транспорту України. – К., 2009. – 58 с.

4

Зміни правил безпеки та порядку ліквідації наслідків аварійних ситуацій. – К., 2009. – 754 с.

5

Класифікатор майна залізничного транспорту: моногр. / Держ. адмін. залізн. трансп. України «Укрзалізниця», Голов. упр. майн та земел. ресурсів; уклад.: М. Д. Костюк (кер.) [та ін. ] . – К.: Ін Юре, 2009. – 678 с.

6

Комов Ю. В. Пособие для монтеров пути и механиков путевых машин: Учебное пособие / Ю. В. Комов, В. А. Морозов, Н. С. Василенко, Ю. Г. Козицкий. – Х.: ТО Эксклюзив, 2009. – 192 с.

7

Комплексна програма оновлення залізничного рухомого складу України на 2008-2020 роки. – К., 2009. – 300 с.

8

Методичні рекомендації щодо визначення нормативів часу на проведення аварійно-відновлювальних робіть із використанням основних технічних засобів відбудовних поїздів залізниць України. – К., 2009. – 149 с.

9

Морозов В. А. Вагоны нового поколения Украины: Учебное пособие / В. А. Морозов, Л. Б. Тетерук. – Х.: Эксклюзив, 2009. – 112 с.

10

Павлюкова Л. С. Конструкция, техническое обслуживание грузовых вагонов: Учебное пособие / Л. С. Павлюкова. – М.6 ГОУ, 2009. – 224 с.

11

Правила перевезення небезпечних вантажів. – К., 2009. – 674 с.

12

ЦІЕ-016 Порядок матеріального стимулювання колективів і окремих працівників залізничного транспорту України за економію паливно-енергетичних ресурсів. – К., 2009. – 144 с.

13

ЦД-0059. Практичний посібник з упровадження технолого-економічної моделі перевізного процесу. – К., 2009. – 272 с.

14

ЦП-0214 Технологічний регламент із ремонту зварюванням пошкоджених тріщинами втоми елементів прогонових будов залізничних мостів. – К., 2009. – 36 с., рис. 15, табл. 1.

15

ЦП-0204. Правила улаштування основної площадки земляного полотна при виконанні капітального ремонту та модернізації колії. – К., 2009. – 44 с.

16

ЦП-0213. Рекомендації щодо умов подальшої експлуатації прогонових умов залізничних мостів з елементами з двотавроввіих балок пейне. – К., 2009. – 32 с., рис., табл.

17

ЦРП-0001. Інструкція провіднику пасажирського вагона (моторвагонного поїзда). – К., 2009. – 26 с.

18

ЦРП-0002. Положення про електро- та дизель-поїзди підвищеного комфорту.. – К., 2009. – 24 с.

19

ЦУО-0034. Положення про порядок охорони вантажів і об’єктів на залізницях. – К., 2009. – 56 с.

20

Правила перевезення небезпечних вантажів.

(2009 рік).

21

Зміни до правил безпеки та порядку ліквідації авара рійних ситуацій. (2009 рік).

2008 рік

1

Марков А. А. Ультразвуковая дефектоскопия рельсов / А. А. Марков, Д, А. Шпагин. – 2-е изд. перераб. и доп. – СПб.: Образование-Культура, 2008. – 283 с.

2

Матяш Ю. И. Системы кондиционирования и водоснабжения пассажирских вагонов: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Ю. И. Матяш, В. П. Клюка. – М.: ГОУ, 2008. – 286 с.

3

Морозов В. А. Проводник пассажирских вагонов: Учебное пособие / В. А. Морозов, В. С. Фролов. – Х.: ТО Эксклюзив, 2008. – 244 с.

4

Морозов В. А. Поездной электромеханик: Учебное пособие / В. А Морозов, В. С. Фролов. – Х.: ТО Эксклюзив, 2008. – 300 с.

5

Путевые машины для выправки железнодорожного пути, уплотнения и стабилизации балластного слоя. Технологические системы: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / под ред. М. В. Поповича, В. М. Бугаенко. – М.: ГОУ, 2008. – 285 с.

6

Садовенко А. И. Основы электротехники: Учебное пособие / А. И. Садовенко, В. А. Морозов. – Х.: Компания СМИТ, 2008. – 132 с.

7

Техническое содержание и эксплуатация аварийно-восстановительных автомотрис: Учебное пособие / И. В. Илюхин, Л. З. Каркошка, В. Е. Чекулаев, А. И. Шарапов. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр», 2008. – 295 с.

8

ЦВ-0043. Інструкція з технічного обслуговування вагонів в експлуатації. – К., 2008. – 222 с.

9

ЦШ-0001. Інструкція з сигналізації на залізницях України. – К., 2008. – 160 с.

2007 рік

1

Атанова М. А. Основы организации билетно-кассовой работы: Учебное пособие / М. А. Атанова, И. Н. Шутов. – М.: ГОУ, 2007. – 184 с.

2

Багажов В. В. Тормозное оборудование специального самоходного подвижного состава: Учебное пособие для профессиональной подготовки работников ж.-д. транспорта / В. В. Багажов, В. Н. Синицын. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 287 с.

3

Болотин З. М. Проводник пассажирских вагонов: Учебник для нач. проф. Образования / З. М. Болотин, Н. Л. Травина, В. В. Соломатин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. – 320 с.

4

Воронин В. А. Техническое обслуживание тональных рельсовых цепей: Учебное пособие / В. А. Воронин, В. А. Коляда, Б. Г. Цукерман. – М.: ГОУ, 2007. – 93 с.

5

Джин-Фу С. А. Перевозка опасных грузов: Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / С. А. Джин-Фу. – М.: ГОУ, 2007. – 95 с.

6

Коншин Г. Г. Диагностика земляного полотна железных дорог: Учебное пособие для вузов ж.-д транспорта. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 200 с.

7

Клочкова, Е. А. Промышленная, пожарная и экологическая безопасность на железнодорожном транспорте: Учебное пособие / Е. А. Клочкова. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 456 с.

8

Ковалев А. В. Организация вагонного хозяйства: Учебное иллюстрированное пособие / А. В. Ковалев. – М.: ГОУ, 2007. – 26 с.: ил.

9

Коншин Г. Г. Диагностика земляного полотна железных дорог6 Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Г. Г, Коншин. – М.: ГОУ, 2007. – 200 с.

10

Мальцев В. Ф. Электрооборудование типа ЭВ.44.03 пассажирских вагонов: Учебное иллюстрированное пособие / В. Ф. Мальцев, С. Н. Натальин. – М.: ГОУ, 2007. – 83 с.

11

Механизированный путевой инструмент: Иллюстрированное пособие. – М.: ГОУ, 2007. – 80 с.

12

Никонов А. М. Железнодорожный путь на искусственных сооружениях: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / А. М. Никонов. – М.: ГОУ, 2007. – 291 с.

13

Пособие бригадиру пути: Учебное пособие для образовательных учреждений ж.-д. транспорта, осуществляющих профессиональную подготовку / Под ред. Э. В. Воробьева. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 665 с.

14

Призмазонов А. М. Организация и технология возведения железнодорожного земляного полотна: Учебное пособие / А. М. Призмазонов. – М.: ГОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2007. – 351 с.

2006 рік

1

Дудченко В. А. Технология грузовых перевозок: Иллюстрированное учебное пособие / В. А. Дудченко. – М.: Маршрут, 2006. – 19 с.

2

Елманов В. Д . Конструкции элементов гидро- и пневмооборудования путевых машин / В. Д. Елманов, Н. В. Мельничук. – М.: ГОУ, 2006. – 50 с.

3

Игнатов А. П. Введение в специальность «Средства механизации и автоматизации на железнодорожном транспорте»: Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта / А. П. Игнатов, В. В. Дроздов. – М.: Маршрут, 2006. – 64 с.

4

Журавлев Н. П. Транспортно-грузовые системы: учебник для вузов ж.-д. транспорта / Н. П. Журавлев, О. Б. Маликов. – М.: Маршрут, 2006. – 368 с.

5

Кабанов А. В. Выбор монтажных кранов и подбор технологической оснастки для ведения строительно-монтажных работ: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / А. В. Кабанов. – М.: Маршрут, 2006. – 72 с.

6

Кравченко Е. И. Кодирование рельсовых цепей: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Е. И. Кравченко, Д. В. Швалов. – М.: Маршрут. – 2006. – 134 с.

7

Марков А. А. Расшифровка дефектограмм ультразвукового контролю рельсом / А. А. Марков, Козьяков А. Б., Кузнецова Е.Д. – СПб.: Образование-Культура. – 2006. – 206 с.

8

Понкратов Ю. И. Учись читать электрические схемы вагонов: Учебное пособие для техникумов и колледжей. – М.: Маршрут, 2006. – 54 с.

9

Системы автоматизации и информационные технологии управления перевозками на железных дорогах: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В. И. Ковалева, А. Т. Осьминина, Г. М. Грошева. – М.: Маршрут, 2006. – 544 с.

2005 рік

1

Безопасность жизнедетельности. Ч. 1. Безопасность жизнедеятельности на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред.. К. Б. Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 576 с.

2

Безопасность жизнедетельности. Ч. 2. Охрана труда на железнодорожном транспорте: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред.. К. Б. Кузнецова. – М.: Маршрут, 2005. – 576 с.

3

Быков Б. В. Конструкция и ремонт автосцепного устройства подвижного состава железных дорог Р. [Альбом]: Учебное иллюстрированное пособие / Б. В. Быков. – М.: Маршрут, 2005. – 48 с.

4

Кормаков Н. А., Павликова А. Г., Трофимова Е. Н. Продажа и оформление проездных документов во внутреннем железнодорожном сообщении с использованием АСУ «Экспресс»: Учебное пособие. – М.: Маршрут, 2005. – 309 с.

5

Иванкова Л. Н. Сервис на транспорте: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Л. Н. Иванкова, А. Н. Иванков, А. В. Комаров. – М.: Маршрут, 2005. – 75 с.

6

Крейнис З. Л. Бесстыковой путь. Как устроен и работает бесстыковой путь: Учебное пособие / Под ред. Проф. З. Л. Крейниса, Н. Е. Селезнева. – М.: Маршрут, 2005. – 84 с.

7

Крейнис З. Л., Селезнева Н. Е. Бесстыковой путь. Как ремонтировать бесстыковой путь: Учебное пособие / Под ред. Проф. З. Л. Крейниса. – М.: Маршрут, 2005. – 125 с.

8

Крейнис З. Л., Селезнева Н. Е. Бесстыковой путь. Что такое техническое обслуживание бесстыкового пути: Учебное пособие / Под ред. Проф. З. Л. Крейниса. – М.: Маршрут, 2005. – 115 с.

9

Кудряшов В. А., Моченов А. Д. Транспортная связь: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В. А. Кудряшова. – М.: Маршрут, 2005. – 294 с.

10

Новакович В. И. Бесстыковый путь со сверхдлинными рельсовыми плетями: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2005. – 144 с.

11

Новая технология ведения техническо-распорядительных актов станций: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. И. Н. Розенберга. – М.: Маршрут, 2005. – 304 с.

12

Пантюхин А. С. Справочник осмотрщика вагонов. – М.: Желдориздат, 2005. – 209 с.

13

Прокудин И. В. Организация переустройства железных дорог под скоростное движение поездов: Учебное пособие для вузов ж.-д. трансп. / И. В. Прокудина, И. А. Грачев, А. Ф. Колос. – М.: Маршрут, 2005. – 716 с.

14

Семищенко В. Н. Пассажирские перевозки: Пособие для проводника пассажирского вагона. – М.: Маршрут, 2005. – 379 с.

2004 рік

1

Андросюк В. Н. Перевозки радиоактивных материалов железнодорожным транспортом: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / В. Н. Андросюк. – м.: Маршрут,2004. – 345 с.

2

Болотин М. М., Новиков В. Е. Системы автоматизации производства и ремонта вагонов: Учебник для вузов ж.-д. трансп. 2-е изд., перераб. И доп. – М.: Маршрут, 2004. – 310 с.

3

Бройтман Э. З. Железнодорожные станции и узлы: Учебник для техникумов и колледжей ж.-д. транспорта. – М.: Маршрут, 2004. – 372 с.

4

Лукин В. В., Анисимов П. С., Федосеев Ю. П. Вагоны. Общий курс: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Под ред. В. В. Лукина. – М.: Маршрут, 2004. – 424 с.

5

Материаловедение и технология конструкционных материалов для железнодорожной техники: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / Н. Н. Воронин, Д. Г. Евсеев, В. В. Засыпкин и др.; Под ред. Н. Н. Воронина. – М.: Маршрут, 2004. – 456 с.

6

Островский А. М. Требования к заполнению документов, маркировке транспортной тары и транспортных средств при перевозке опасных грузов / А. М. Островский. – М.: Маршрут, 2004. – 73 с.

7

Транспортные средства для доставки сыпучих грузов: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Под ред.. Е. П. Дудкина. – М.: Маршрут, 2004. – 296 с.

2003 рік

1

Андросюк В. Н. Перевозка взрывчатых материалов по железным дорогам (правовое регулирование, организация, безопасность): Учебное пособие / В. Н. Андросюк, В. М. Рудяновский. – М.: Маршрут, 2003. – 422 с.

2

Иловайский Н. Д., Киселев А. Н. Сервис на транспорте (железнодорожном): Учебник для вузов. – М.: Маршрут, 2003. – 585 с.

3

Комплексная механизация и автоматизация погрузочно-разгрузочных работ: Учебник для вузов ж.-д. трансп. / А. А. Тимошин, И. И. Мачульский, В. А. Голутвин, А. Л. Клейнерман, В. И. Копырина: Под ред. А. А. Тимошина и И. И. Мачульского. – М.: Маршрут, 2003. – 400 с

4

Марков А. А. Регистрация и анализ сигналов ультразвукового контроля рельсов / А. А, Марков, Д. А. Шпагин Энциклопедия рельсовой дефектоскопии. – Т. 3. – СПб.: Образование-Культура, 2003. – 148 с.

5

Пигарев В. Е. Холодильные машины и установки кондиционирования воздуха: Учебник для техникумов и коллежей железнодорожного транспорта / В. Е. Пигарев, П. Е. Архипов. – М.: Маршрут, 2003. – 424 с.

6

Технология производства и ремонта вагонов: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. К. В. Мотовилова. – М.: Маршрут, 2003. – 382 с.

7

Технология производства и ремонта вагонов: Учебник для вузов ж.-д. трансп./К. В. Мотовилов, В. С. Лукашук, В. Ф. Криворудченко, А. А. Петров; Под ред. К. В. Мотовилова. – М.: Маршрут, 2003. – 382 с.

8

Третьяков Г. М. Контейнерно-транспортные системы для насыпных грузов: Учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / Г. М. Третьяков, В. С. Горюшинский, А. В. Ковтун, И. В. Горюшинский. – М.: Маршрут, 2003. – 323 с.

2002 рік

1

Виноградов В. В., Кустышев С. Е., Прокофьев В. А. Линии железнодорожной автоматики, телемеханики и связи: Учебник для вузов ж.-д. трансп. – М.: Маршрут, 2002. – 416 с.

2

Виноградов В. В., Котов В. К., Нуприк В. Н. Волоконно-оптические линии связи: Учебное пособие для техникумов и колледжей ж.-д. трансп. – М.: ИПК «Желдориздат», 2002. – 278 с.

3

Железнодорожные станции и узлы: Учебник для вузов ж.-д. транспорта / Под ред. В. Г. Шубко. – М.: УМК МПС Р., 2002. – 368 с.

4

Лысюк В. С. Причины и механизм схода колеса с рельса. Проблема износа колеса и рельсов / В. С. Лысюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Транспорт, 2002. – 215 с.

5

Путевые механизмы и инструменты: Учебник для учащихся образовательных учреждений железнодорожного транспорта, осуществляющих начальную профессиональную підготовку / Под общей ред. Р. Д. Сухих. – М.: УМК МПС, 2002. – 428 с.

2001 рік

1

Основы пожарной безопасности в пассажирских поездах: Учебниое пособие / Под ред.. В. П. Аксютина, А. А. Сагайдака. – М.: Желдориздат, 2001. – 240 с.

 

2000 рік

1999 рік

1

Егоров В. П. Устройство и эксплуатация пассажирских вагонов (для проводников): Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: УМК МПС Р., 1999. – 336 с., ил.

 

_
Comments